fbpx

Кредит за стартиращ бизнес

• до 25 000 евро
• ДЪЛЪГ СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ
• ОЛП+0,95% за целия период
• за фирми регистрирани в последните 5 години
•обезпечен с особен залог или поръчители

slide-1-button Кредит за стартиращ бизнес
slide-2-button Оборотен кредит за спешни нужди
slide-3-button Европейско оборотно финансиране

ЛИДЕР В
МИКРОФИНАНСИРАНЕТО

Микрофонд не е просто компания за микрокредитиране. Микрофонд има своя мисия в обществото: да разбира нуждите на своите клиенти и да вдъхва надежда за едно по-светло и спокойно бъдеще. Бъдеще, изпълнено с комфорт за тях и техните семейства.  Нашите служители изслушват клиентите си и техните проблеми и уважават чувствата и грижите им.

Микрофонд се основава на почтеност и етика. Всеки от добре сработения екип вярва, че единственият начин да се спечели доверието на хората, е като се работи лоялно и отговорно.

Микрофонд ще ви послужи като консултант, когато търсите най-ефективни резултати. Благодарение на богатия си опит компанията винаги успява да намери най-гъвкавите индивидуални решения.

Европейски кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити!

В Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити са събрани набор от общоприети стандарти в сектора на микрокредитирането в Европейския съюз по отношение на ръководството, управлението, управлението на риска, отчитането и връзките с клиентите и инвеститорите. Тези стандарти са в полза на клиентите, инвеститорите, финансиращите структури, собствениците, регулаторите и партньорските организации.

Микрофонд ЕАД е една от финансовите институции участвали в разработването на Кодекса и притежава сертификат за съответствие.

Data Disclosure – Code Chapter 4 – CodeR Mikrofond Bulgaria Nov23

BlobServlet
borrow-wiselly-icon

ВЗИМАЙ КРЕДИТИ
РАЗУМНО!

Микрофонд е българският партньор на кампанията Borrow wisely 2017 (б.е. Взимай кредити разумно). Tова е международна кампания, която има за цел да ограмоти финансово гражданите в посока разумното взимане на кредити.

Клиенти

Партньори