Контакти

Пишете ни

Централен офис

София 1000,
ул. Екзарх Йосиф 30

Веселина Костадинова

+359 2 8137 800
info@mikrofond.bg

Георги Бресковски
Изпълнителен директор

+359 884 168 114
gbreskovski@mikrofond.bg

Просрочени вземания

+359 888 256 798
collection@mikrofond.bg

Павел Димитров
Съдебни вземания

+359 888 644 031
pdimitrov@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Бургас 8000, ул.“Цар Симеон І ” № 67,

Тинка Тодорова

0884 305 353

ttodorova@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Варна 9000, ул.”Панагюрище” № 18, магазин 13

Петя Стефанова

0887 659 598

stefanova@mikrofond.bg

Офис 7

гр. Враца 3000, ул.“Лукашов ” № 8, ет.2 над партер,

Маргарита Донкова

0888 135 777

mdonkova@mikrofond.bg

Светлана Лилова

0888 883 361

slilova@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Горна Оряховица 5100, ул.“Панайот Цвикев” 3,

Красимир Тотев

0882 522 761

ktotev@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Кърджали 6600, бул.“България ” № 46, блок БКС

Айхан Яшар

0888 836 982

ayhan@mikrofond.bg

Офис 1

Пловдив 4000, ул.”Сливница” № 8, офис 2А

 Евгения Гърнева

0885 153 604

egarneva@mikrofond.bg

Офис 1

Разград 7200, бул. “България” № 36, Търговски дом,
етаж 2, офис 5

Бехтие Давудова

+359 888 567 117
+359 887 700 524

bdavudova@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Силистра 7500, ул.“Добруджа ” № 41, ет.2, офис 9

Илияна Балканджиева

0888 342 144

ibalkandzhieva@mikrofond.bg

Марияна Митева

0888 342 144

mmiteva@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Сливен 8800, ул.“Д.Пехливанов” 3А, в сградата на Регионален център за икономическо развитие

Емилия Чобанова

0887 591 952

ekostova@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Смолян 4700, бул.“България” 66, ет.4

Екатерина Шишкова

0887 706 492

kshishkova@mikrofond.bg

Офис 1

гр. София 1000, ул.“Екзарх Йосиф” 30,

Райна Тимчева

0888 654 651

0887 677 488

viva@mikrofond.bg

Офис 1

гр. Стара Загора 6000, бул.“Митрополит Методи Кусев” 7,

Надя Магунска

0882 522 760

nmagunska@mikrofond.bg