fbpx

За нас

Твоят бизнес. Нашата подкрепа.
about-us-history-accent

За Микрофонд

Дружеството е регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл.3а от Закона за кредитните институции на Българска народна банка под номер BGR00077. Дружеството е член на Центъра за микрофинансиране – Полша.

Мисията на Микрофонд е да предоставя бързо и ефективно заеми и консултация за развитие на бизнеса на стартиращи компании, малки и средни предприятия, социални бизнеси и предприемачи от уязвими групи.

Дружеството предлага бизнес кредити с фиксирана лихва за стартиращ бизнес, земеделски кредити и микрокредити за бизнес.

Клиентите на дружеството са стартиращи, микро и малки предприятия и земеделски производители в селските райони и малките градове.

Писатели на истории за успеха

Микрофонд не е просто компания за микрокредитиране. Микрофонд има своя мисия в обществото: да разбира нуждите на своите клиенти и да вдъхва надежда за едно по-светло и спокойно бъдеще. Бъдеще, изпълнено с комфорт за тях и техните семейства.  Нашите служители изслушват клиентите си и техните проблеми и уважават чувствата и грижите им.

Микрофонд се основава на почтеност и етика. Всеки от добре сработения екип вярва, че единст- веният начин да се спечели доверието на хората, е като се работи лоялно и отговорно.

Клиентите никога не се чувстват излъгани — те са спокойни и сигурни благодарение на ясните и безпроблемни процедури и достъпните персонални услуги, които компанията предлага.

Микрофонд ще ви послужи като консултант, когато търсите най-ефективни резултати. Благодарение на богатия си опит компанията винаги успява да намери най-гъвкавите индивидуални решения.

about-us-mission-accent
about-us-progress-accent

Европейски механизъм за
микрофинансиране "Прогрес"

Европейският механизъм за микрофинансиране “Прогрес” /ЕММП/ е Европейска микрофинансова инициатива, създадена от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с фонд от 200 милиона евро. ЕММП има за цел да увеличи достъпа до финансиране за микро-предприемачите, включително на самостоятелно заетите лица. Той има специален фокус върху групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар, без да се ограничава само с тези групи. Примерите за това включват  млади предприемачи, предприемачи, принадлежащи към малцинствена група, предприемачи с увреждания, еднолични търговци и т.н. Заеми в размер до 25,000 евро, се предоставят чрез легитимни микрофинансови посредници, участващи в механизма. ЕИФ не предоставя пряко финансиране на микро-предприемачи или физически лица.

Финансов инструмент за микрофинансиране със споделен риск

Финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., финансиран със средства от ЕСИФ (Финансовият инструмент), има за цел да подобри достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заетостта.  Микрофонд АД като избран финансов посредник ще отпуска кредити на стартиращи социални предприятия, микропредприятия, занаятчии и лица, извършващи свободни професии, регистрирани в рамките на предходните две години, както и съществуващи социални предприятия.

about-us-eif-accent